Respirator FFP2 KN95 Biely Bez vydychovacieho ventilu

Sponzorský dar pre MARTinklúzia o.z. NO

Predaj skončil

Eshop Najmobily.sk pomáha!
Kupov respiratora FFP2/KN95 chranis seba, okolie a podporis aj socialne odkázané detí, lebo z kazdeho kúpeného respirárora , najmobily.sk da 20centov na podporu aktivit obcianskeho zdruzenia MARTinkluzia ,ktore v tomto case zabezpecuje prostriedky aby sa mohli deti ucit online.
Ochran seba aj blizkych a pomozes detom.
Viac najdes na najmobily.sk

Medialny partner projektu Radio Rebeca.

Respirátor KN95 bez výdychového ventilu chráni proti vdychovaniu a vydychovaniu nepriaznivých pevných a kvapalných častíc z okolia. 

Upevňuje sa na tvár pomocou postranných gumičiek, vďaka čomu dobre priľne k tvári.

Kategória FFP2 zaručuje ochranu až do 12-násobku NPK-P/PEL netoxických a stredne toxických aerosólov.

  • Materiál: Netkaná textília
  • Trieda ochrany: N95 (FFP2)
  • Stupeň filtrácie: ≥ 95%
  • CE certifikované
  • Veľkosť: Univerzálna

Doručenie 1 - 2 prac. dní

Z hygienických dôvodov  nie je možné respirátory vrátiť späť!

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy a vrátiť tento výrobok, vzhľadom k
tomu, že sa jedná o predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý
nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia (predovšetkým v súčasnosti
z dôvodu neustále pretrvávajúcej závažnej situácie s Covid-19 vírusom),
alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní
porušený.

Od 6.4.2020 vstúpil do platnosti zákon č. 69/2020 Z.z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva. Jeho plné znenie nájdete tu https://www.epi.sk/zz/2020-69

Tento novelizovaný zákon zakazuje predaj osobných ochranných prostriedkov slúžiacich na ochranu dýchacích orgánov pred látkami a zmesami, ktoré sú nebezpečné pre zdravie, a pred škodlivými biologickými faktormi podľa osobitného predpisu, ktorý je filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP2 s vydychovacím ventilom alebo filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP3, inej osobe ako:

 

a) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej

republiky,

b) zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky,

c) orgánom štátnej správy alebo územnej samosprávy,

d) právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá je podľa osobitného predpisu povinná

zabezpečovať tieto osobné ochranné prostriedky a vykonáva práce uvedené v prílohe tohto zákona, pri

ktorých je používanie týchto osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné z dôvodu ochrany života a zdravia,

e) právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania  prehliadok

mŕtvych tiel s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“),

f) právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poskytuje pohrebné služby na území

Slovenskej republiky,

g) zamestnancovi súdnolekárskeho a patologickoanatomického pracoviska úradu pre dohľad,

h) osobe, pri ktorej na to existujú zdravotné dôvody,

i) osobe, ktorá distribuuje tieto osobné ochranné prostriedky na území Slovenskej republiky a ktorá má

sídlo alebo miesto výkonu podnikania na území Slovenskej republiky a ktorá tieto osobné ochranné prostriedky ďalej predáva alebo prevádza iba osobám uvedeným v písmenách a) až h).

„Zaslaním a potvrdením tejto objednávky vyhlasujem, že som sa oboznámil so znením zákona č. 69/2020 Z.z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a čestne vyhlasujem, že som osoba oprávnená na nákup osobného ochranného prostriedku (FFP2 s vydychovacím ventilom, alebo FFP3) v zmysle § 4 Obmedzenie distribúcie osobných ochranných prostriedkov zákona č. 69/2020 Z z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a potvrdzujem, že predávajúci sa vybavením mojej objednávky nedostáva do rozporu s týmto zákonom.

Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.

Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.